12. večer NAŠ ETNOMUZIKOLOG Dr. Valens Vodušek

20. novembra 2012

in Aktualno

v torek, 20. novembra 2012, ob 18.00 v Slovenskem etnografskem muzeju na Metelkovi 2 v Ljubljani.

Etnomuzikolog, glasbenik in kulturni delavec Dr. Valens Vodušek (1912–1989) je bil sedemindvajset let predstojnik Glasbenonarodopisnega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Bil je humanist širokih obzorij, glasbeni kritik, dirigent radijskega in filharmoničnega zbora, direktor ljubljanske Opere, umetniški vodja Slovenskega okteta, pa tudi raziskovalec in znanstvenik.

Zaradi svoje široke razgledanosti in znanja si je pridobil ugled tudi med znanstveniki v evropskem prostoru.

Temeljito terensko delo, primerjalne analize, poznavanje zbirk ljudske glasbe drugih narodov, znanje jezikov, poznavanje zgodovine vokalne glasbe na Slovenskem, sledenje znanstvenim nazorom madžarskega etnomuzikologa Bele Bartoka, poznavanje ameriških antropologov, ki jih je v 70-tih letih tudi citiral, je bila osnova za njegova pronicljiva dognanja o slovenski ljudski glasbi: o tem, katere so njene značilnosti in zakaj se je tako razvijala, kot se je. Pa tudi o glasbeni strukturi na področju melodike in metrike, o medsebojnem vplivu besedila in napeva, o pentatoniki, o tridelnem osmercu, o tem, kakšne so sorodnosti slovenske ljudske pesmi z drugimi slovanskimi narodi, v čem sploh je posebnost našega pesemskega izročila.

Zanj je veljalo, da je veliko mislil, a malo manj pisal, čeprav člankov vendarle ni tako malo. Objavljal jih je v domačih in tujih strokovnih revijah in zbornikih in je, tako pravijo njegovi kolegi, najbolj citiran avtor na tem področju. Njegovo raziskovalno etnomuzikološko delo je bilo najbolj celovito predstavljeno pred desetimi leti v zbirki Folkloristika z njegovimi Etnomuzikološkimi članki in razpravami.

Ob stoti obletnici rojstva dr. Valensa Voduška bo potekala okrogla miza v okviru vsakoletnih prireditev Naš etnomuzikolog. Spominu nanj bodo namenili besedo njegova delovna kolega profesor Mirko Ramovš in dr. Marko Terseglav ter mlajša sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU dr. Mojca Kovačič. Kot sopotnika kulturnega življenja njegovega časa bosta sodelovala še gospoda Marjan Štefančič in Peter Bedjanič. V poklon Voduškovemu umetniškemu vodenju in glasbenemu ustvarjanju pa bo zapela že več desetletij vodilna slovenska vokalna skupina Slovenski oktet.

12. večer NAŠ ETNOMUZIKOLOG bo vodila Jasna Vidakovič.