Del dohodnine namenite za delovanje KED Folk Slovenija

29. decembra 2014

in Aktualno

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija je od leta 2012 vpisano v razvid društev v javnem interesu in je tako upravičeno do donacij v višini do 0,5 % dohodnine. Veseli bomo, če boste del dohodnine namenili za delovanje društva in tako pripomogli k zagotavljanju kakovostih in raznolikih dejavnosti.

Vlogo za “Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije” najdete na spletni strani http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1242.

Pri izpolnjevanju vnesite naslednje podatke:

[ime] Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija

[davčna številka] 67837778

Vlogo lahko oddate preko osebnega portala eDavki ali pa jo pošljete na svoj pristojni davčni urad.