Mednarodni večdisciplinarni simpozij in festival GLASBA IN DRUGAČNOST

26. avgusta 2014

in Aktualno

Simpozij: 28.-29. 8. 2014, Mestni muzej Ljubljana (Gosposka 15)

Festival Noči v stari Ljubljani: 28.-30. 8. 2014, prizorišča v stari Ljubljani

 

Program: četrtek (simpozij in koncerti v organizaciji KED FS), petek (simpozij)

Program preostalih koncertov je dostopen na spletnih straneh festivala Noči v stari Ljubljani.

Vstop na vse dogodke je prost. Veselimo se srečanja z vami!

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ustanova Imago Sloveniae, Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo – International Council for Traditional Music (ICTM) in Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU z združenimi močmi organizirajo mednarodni večdisciplinarni simpozij in festival s skupnim naslovom Glasba in drugačnost.

Simpozij in festivalske prireditve bodo potekali pod okriljem Noči v stari Ljubljani, odprtega, dinamičnega kulturnega projekta, ki združuje različne glasbene zvrsti ter v Ljubljano vsako leto vabi domače in tuje ustvarjalce. Konec avgusta se bo na devetih prizoriščih v starem mestnem jedru odvijal izjemno raznovrsten umetniški program, zasnovan predvsem kot predstavitev drugačnih glasbenih praks. Poleg simpozija in koncertov bodo na voljo okrogle mize, literarni dogodki, filmske projekcije, otroške delavnice in razgovori z ustvarjalci, dogajanje pa bodo neposredno prenašali programi Radia Slovenija.

Ljubljana je bila leta 2000 prizorišče prvega simpozija ICTM-ove študijske skupine Glasba in manjšine, ki je na več pozitivnih načinov vplival na etnomuzikološke raziskave v Sloveniji in tujini. Leta 2008 smo gostili prvi simpozij študijske skupine Aplikativna etnomuzikologija, ki je dodatno prispeval k občutljivosti za drugačnost in drugost v teoriji in praksi. Od začetka delovanja sekretariata ICTM v Sloveniji smo vsako leto organizirali simpozij in spremljevalni koncert v sklopu Noči v stari Ljubljani. Teme so bile: Stiki med tradicijsko glasbo in plesom ter evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih (2011), Kam bi s to harmoniko? (2012) ter Glasba in protest (2013).

Dodajmo še eno terminološko posebnost. Slovenske besede »drugačnost« namenoma nismo prevedli v angleščino kot »difference«, temveč kot »otherness«, ta pa bi v slovenščini ustrezala besedi »drugost«. Na ta način želimo spodbuditi tudi razpravo o terminoloških vprašanjih.

Simpozij Glasba in drugačnost bo posegel s predstavitvijo rezultatov najnovejših dognanj v različnih znanstvenih disciplinah, festivalne prireditve pa bodo predstavile izbrane glasbene prakse. Posebne pozornosti bodo deležne glasbene dejavnosti oseb s posebnimi potrebami, priseljencev, starejših občanov ter nosilcev nenavadnih vokalnih in inštrumentalnih izrazov. Slavnostna govornica bo strokovnjakinja za študijsko področje Glasba in manjšine dr. Ursula Hemetek, predstojnica Inštituta za raziskovanje tradicijske glasbe in etnomuzikologijo pri Univerzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti na Dunaju.

Dr. Svanibor Pettan