Prvi simpozij študijske skupine ICTM za glasbe slovanskega sveta

10. oktobra 2016

in Aktualno

Vljudno vabljeni na PRVI SIMPOZIJ ŠTUDIJSKE SKUPINE ICTM (Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo) ZA GLASBE SLOVANSKEGA SVETA, ki bo potekal od 13. do 15. oktobra v Prešernovi dvorani SAZU.

Gre za skupino, ki raziskuje glasbo slovanskega področja, zato tudi udeleženci simpozija, ki jih bo okoli trideset, prihajajo iz tega dela sveta. Pričakujemo muzikologe, etnomuzikologe in folkloriste iz Belorusije, Češke, Hrvaške, Makedonije, Poljske, Slovaške, Slovenije, Srbije, Rusije, Ukrajine. Prav tako pa se nam bodo pridružili raziskovalci, ki preučujejo glasbene tradicije slovanskega prostora, kot so raziskovalci iz ZDA, Francije in Avstrije.

Predstavljali bodo zgodovino etnomuzikoloških raziskav in idej, ki so nastale na področju slovanskega prostora, sodobne metodološke pristope
v raziskavah vokalne in inštrumentalne tradicijske glasbe ter vplive družbenopolitičnih procesov, ki so v tem delu Evrope po letu 1990 vplivali na nacionalno glasbeno politiko ter tradicijske glasbene prakse izven institucionalnih okvirov.

PODROBNEJŠI PROGRAM je dostopen na:
http://www.ictmusic.org/sites/default/files/documents/slavic%20symposium%20programme%20for%20website.pdf

Dogodek organiziramo: ZRC SAZU Glasbenonarodopisni inštitut, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete UL, Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, zavod Imago Sloveniae, Forum slovanskih kultur.