Prijave na simpozij in koncert GLASBA IN DRUGAČNOST – Symposium and Concert MUSIC AND OTHERNESS

29. marca 2014

in Aktualno

VABILO K PRIJAVI PRISPEVKOV: Simpozij in koncert “Glasba in drugačnost” – CALL FOR PAPERS: Symposium and Concert “Music and Otherness”

28.-29. avgust 2014 / 28-29 August 2014, Ljubljana.

Rok za oddajo povzetkov / Deadline for the submission of abstracts: 31. maj 2014 – podaljšano na 15. junij 2014 / extended until 15 June 2014

Rok za oddajo predlogov za sodelovanje na koncertu / Concert participation proposals deadline: 20. julij 2014 / 20 July 2014

(please scroll down for CFP in English)

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo (International Council for Traditional Music—ICTM), Ustanova Imago Sloveniae, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU in RTV Slovenija pripravljajo mednarodni večdisciplinarni simpozij in koncert s skupnim naslovom Glasba in drugačnost.

Simpozij in koncert bosta potekala pod okriljem festivala Noči v stari Ljubljani, odprtega, dinamičnega kulturnega projekta, ki združuje različne glasbene zvrsti ter v Ljubljano vabi domače in tuje ustvarjalce. Konec avgusta se bo na desetih prizoriščih v starem mestnem jedru odvijal raznovrsten in kvaliteten umetniški program, zasnovan predvsem kot predstavitev drugačnih glasbenih praks in tako poimenovan »Drugačna Slovenija«. Ob festivalu se bo odvijalo več spremljevalnih dogodkov: poleg simpozija velja omeniti še okrogle mize, literarne dogodke, filmske projekcije, otroške delavnice in razgovore z avtorji in ustvarjalci, vse dogajanje pa bodo neposredno prenašali tudi vsi programi Radia Slovenija.

Ljubljana je bila že leta 2000 prizorišče prvega simpozija ICTM-ove študijske skupine Glasba in manjšine (Music and Minorities), ki je na več pozitivnih načinov vplival na etnomuzikološke raziskave v Sloveniji in tujini. Ob selitvi sekretariata ICTM v Ljubljano enajst let kasneje smo izpopolnili koncept »drugačne Slovenije« kot prostora, v katerem se srečujejo različni glasbeni in plesni izrazi, njihovi nosilci pa skozi umetniško izražanje odkrivajo in uveljavljajo svoje kulturne, etnične, socialne, verske, ekonomske in druge identitete.

Simpozij in koncert “Glasba in drugačnost “bosta združila predstavitev rezultatov najnovejših znanstvenih dognanj in prikazala današnjo situacijo glasbene in plesne prakse omenjenega področja. Posebno pozornost bomo posvetili situaciji nedavnih imigrantov, starejših občanov in ljudi s posebnimi potrebami. Organizacijski odbor sestavljajo Janoš Kern, Simona Klaus, Teja Klobčar, Mojca Kovačič, Svanibor Pettan in Carlos Yoder.

Plenarno predavanje bo imela prof. dr. Ursula Hemetek (Avstrija).

Prispevki se lahko nanašajo na katero od naslednjih tem:

  • glasba in kulturne, etnične, družbene, verske, ekonomske manjšine,
  • glasba in osebe s posebnimi potrebami,
  • nenavadne glasbene prakse in glasbila,
  • glasba in generacijska pripadnost, medgeneracijsko sodelovanje,
  • sprejemanje drugačnosti skozi glasbo.

Povzetke v dolžini 250-300 besed pošljite na sekretariat@folkslovenija.org najkasneje do nedelje, 15. junija 2014. Če želite sodelovati v koncertnem programu, pa pišite na sekretariat@folkslovenija.org ali pokličite na tel. številko 031-224-575 (Teja) najkasneje do 20. julija 2014.

__________________________________________________________________________________

The Cultural and Ethnomusicological Society Folk Slovenia, the International Council for Traditional Music (ICTM), Imago Sloveniae, the Department of Musicology of the Faculty of Arts of the University of Ljubljana, the Ethnomusicological Institute SRC SASA, and RTV Slovenia will host the international multidisciplinary symposium and concert “Music and Otherness”.

The symposium and concert will be part of the festival “Nights in Old Ljubljana Town” (Noči v stari Ljubljani), a yearly event which every summer features both local and international performers. This August the theme of the festival will be “A Different Slovenia”. A myriad of diverse performances (concerts, roundtables, literary evenings, film projections, workshops for children, discussions), focussing on alternative musical practices, will take place in ten outdoor venues located in the picturesque old quarter of Ljubljana. The festival will be broadcast live by Radio Slovenia.

Ljubljana hosted in 2000 the first symposium of the ICTM Study Group on Music and Minorities, which influenced ethnomusicological research in Slovenia and abroad in many positive ways. When the ICTM Secretariat moved to Ljubljana eleven years later, the concept of “a different Slovenia” was elaborated, pointing to a territory in which a large number of different music and dance expressions and their carriers meet and negotiate their cultural, ethnic, social, religious, economic, and other identities through their artistic expressions.

The symposium and concert “Music and Otherness” will bring together the results of the most recent scholarly research and exemplify the current state of music and dance practice. Special attention will be given to the situation of recent immigrants, senior citizens, and people with disabilities. The Organizing Committee consists of Janoš Kern, Simona Klaus, Teja Klobčar, Mojca Kovačič, Svanibor Pettan, and Carlos Yoder. The keynote speaker will be Prof. Dr. Ursula Hemetek (Austria).

Papers can focus on the following themes:

  • music and cultural, ethnic, social, religious, or economic minorities,
  • music and people with special needs,
  • unusual musical practices and instruments,
  • music and age-related identity, intergenerational cooperation,
  • acceptance of otherness through music.

Abstracts of 250-300 words should be sent to sekretariat@folkslovenija.org by Sunday 15 June 2014. If you wish to perform in the concert, write to sekretariat@folkslovenija.org or call +386-31-224-575 (Teja) by 20 July 2014.