Zajuckaj in zapoj

6. oktobra 2015

in Aktualno

hts_1

Sukal jo, sukal jo
sem pod roko!

Vabimo vas, da v petek, 9. oktobra 2015, ob 20. uri v Atriju ZRC (Ljubljana, Novi trg 2) prisluhnete plesnim vižam, ki jih bodo izvedli godci Akademske folklorne skupine France Marolt, trio Kurja koža, muzikanti Folklornega društva Lancova vas in harmonikar Tone Slovša. Koncert posvečamo raziskovalcu ljudskega plesa Mirku Ramovšu. Vstop prost.

Koncert so omogočili: KED Folk Slovenija, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, s pomočjo Mestne občine Ljubljana in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.