Zvoki in vizije / Sounds and visions (prvi simpozij študijske skupine ICTM za Avdiovizualno etnomuzikologijo)

22. avgusta 2016

in Aktualno

imago_noci_2016_simpozij_A5-3-noslo-2

Program mednarodnega simpozija

Četrtek / Thursday, 25. 8. 2016

OTVORITVENA SEKCIJA / OPENING SESSION

9.00 Registracija / Registration

10.00 UVOD / INTRODUCTION

Leonardo D’Amico, predsednik študijske skupine ICTM za Avdiovizualno etnomuzikologijo / Chair of the ICTM Study Group on Audiovisual Ethnomusicology

Barley Norton, predsednik Programskega odbora / Chair of the Programme Committee

Svanibor Pettan, generalni sekretar ICTM in predsednik Organizacijskega odbora / Secretary General of ICTM and Chair of the Local Arrangements Committee

10.30 Odmor / Tea and Coffee Break

TEORIJE IN METODE V AVDIOVIZUALNI ETNOMUZIKOLOGIJI / THEORIES AND METHODS IN AUDIOVISUAL ETHNOMUSICOLOGY

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: BARLEY NORTON)

11.00 Terada Yoshitaka: Prakticiranje avdiovizualne etnomuzikologije z marginaliziranimi skupnostmi: izzivi in obeti / Practicing Audiovisual Ethnomusicology With Marginalized Communities: Challenges and Prospects

11.30 Dario Ranocchiari & Eugenio Giorgianni: Glasbeni videospoti: sodelovanje pri snemanju filmov in digitalni obtok kot raziskovalna metoda v etnomuzikologiji / Music Video Clips: Collaborative Filmmaking and Digital Circulation as a Research Method in Ethnomusicology

12.00 Domenico Staiti & Silvia Bruni: Obsedeni s filmskim jinnom: snemanje duhov v Maroku / Possessed by the Jinn of Cinema: Filming Spirits in Morocco

12.30 Kosilo / Lunch

RABA AVDIOVIZUALNIH ARHIVOV V ETNOMUZIKOLOŠKIH RAZISKAVAH / USES OF AUDIOVISUAL ARCHIVES IN ETHNOMUSICOLOGICAL RESEARCH

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: GIORGIO ADAMO)

14.30 Mohammad Ashkan Nazari: Zvočni in vizualni arhivi v etnomuzikologiji: študij glasbe skupnosti Hawrami / Vocal and Visual Archives in Ethnomusicology: A Study of Ethnic Hawrami Music

15.00 Andrew Pace: Skupnostno ustvarjanje in kuratorstvo: skriti arhiv posnetkov / Communal Production and Curatorship: A Hidden Archive of Maltese Għana Recordings

15.30 Jasmina Talam & Tamara Karača Beljak: Glasovi preteklosti: zvočni posnetki iz arhiva Muzikološkega inštituta / Voices From the Past: Sound Recordings From the Archive of the Institute for Musicology

16.00 Odmor / Tea and Coffee Break

NOVE RAZISKAVE / NEW RESEARCH

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: TERADA YOSHITAKA)

16.30 Charlotte Vignau: Video projekt raziskovanja igranja na alpski rog in jodlanja v Lucernu / The Video Research Project on Alphorn Music and Yodeling, Lucerne

17.00 Salvatore Morra: Video kultura tunizijske lutnje (ʻūd) / The Tunisian ʻŪd Video Culture

17.30 Yu Hui: Pesem feniksa v spreminjajoči se družbi / The Song of the Phoenix in a Changing Society

FILM

18.00 Wu Tiang-Ming: Pesem feniksa / Song of the Phoenix

21.00 FESTIVAL “NOČI V STARI LJUBLJANI” / FESTIVAL “NIGHTS IN THE OLD LJUBLJANA TOWN”

 

Petek / Friday, 26. 8. 2016

TEORIJE IN METODE V AVDIOVIZUALNI ETNOMUZIKOLOGIJI / THEORIES AND METHODS IN AUDIOVISUAL ETHNOMUSICOLOGY

(PREDSEDUJOČA / CHAIR: CHARLOTTE VIGNAU)

9.30 Manfred Bartmann: Terenski posnetki in eksperimentalni pristopi: načrt za še eno razširjeno zgoščenko / Field Recordings and Experimental Approaches: A Concept for Another Extended CD

10.00 George Mürer: Fluidnost del: retorika, forum, štipendija in domena etnomuzikoloških filmov ter drugih medijev / The Fluidity of Works: Rhetoric, Forum, Scholarship, and the Domain of Ethnomusicological Film and Other Media

10.30 Saida Yelemanova & Suinbike Suleimenova: Kazaška tracicijska pesem kot tema avdiovizualne etnomuzikologije / Kazakh Traditional Song as a Subject of Audiovisual Ethnomusicology

11.00 Odmor / Tea and Coffee Break

TEORIJE IN METODE V AVDIOVIZUALNI ETNOMUZIKOLOGIJI / THEORIES AND METHODS IN AUDIOVISUAL ETHNOMUSICOLOGY

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: MATÍAS ISOLABELLA )

11.30 Eckehard Pistrick: Konstruiranje zamišljenega migranta skozi zvok in sliko: (samo)predstavitev migrant-junaka in migrant-žrtve v kontekstu nedavne begunske krize / Constructing the Imagined Migrant Through Sound and Image: (Auto)Presentations of the Migrant-Hero and the Migrant-Victim in the Recent Refugee Crisis

12.00 Yves Defrance: Ustvarjanje dokumentarnega etnomuzikološkega filma: nekaj izkušenj in nasvetov / Making a Documentary Film in Ethnomusicology: Some Experiences and Advices

12.30 Giorgio Adamo: Avdiovizualni posnetek ali “film”? Nekaj pripomb o rabi video gradiv v dokumentacijske in raziskovalne namene / Audiovisual Record vs. “Film”? Some Remarks on the Use of Video Material for Documentation and Research Purposes

13.30 Kosilo / Lunch

RABA AVDIOVIZUALNIH ARHIVOV V ETNOMUZIKOLOŠKIH RAZISKAVAH / USES OF AUDIOVISUAL ARCHIVES IN ETHNOMUSICOLOGICAL RESEARCH

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: YVES DEFRANCE)

14:30 Gerda Lechleitner: Ustanovitev “neke vrste zvočnega arhiva” (Exner 1900) za prihodnje raziskave na primeru zbirke zgoščenk Celotne zgodovinske zbirke 1899-1950 / The Foundation of “A Kind of Phonographic Archive” (Exner 1900) for Future Research, Reflected in the CD Edition of the “Complete Historical Collections 1899-1950”

15:00 Isobel Clouter: Dokumentiranje vpliva repatriacije avdiovizualnih zbirk: ponovno povezovanje nepalskih skupnosti z delom Arnolda Bakeja / Documenting the Impact of Repatriation of Audiovisual Collections: Reconnecting Nepalese Communities with the Work of Arnold Bake

15:30 Rolf Killius: Kjer morje poljublja puščavo: večetnični glasbeni vtisi z Arabskega polotoka / Where the Sea Kisses the Desert: Multiethnic Musical Impressions From the Arabian Peninsula

16:00 Odmor / Tea and Coffee Break

NOVE RAZISKAVE / NEW RESEARCH

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: SVANIBOR PETTAN)

16:30 Jana Belišová: Zgodbe v pesmih, pesmi v zgodbah / Stories in Songs, Songs in Stories

17:00 Julio Guillén Navarro: Analiza dveh tradicionalnih majskih praznovanj v La Manchi: med polji Montiela in gorovjem Alcaraz (Albacete, Španija) / Analyzing Two Traditional Fiestas in the Month of May in La Mancha: Between the Fields of Montiel and the Mountains of Alcaraz (Albacete, Spain)

17:30 Leonardo D’Amico: Snemanje vokalne izvedbe in z njo povezanega interakcijskega procesa: študija primera contrasta pri ottavi rimi v italijanski Toskani / Filming a Vocal Performance and Its Process of Interactions: A Case Study on the Contrasto in Ottava Rima in Tuscany (Italy)

18.45 Izlet z ladjo po Ljubljanici (z večerjo) / Boat tour on the river Ljubljanica (light dinner included)

FILM

20:00 Björn Reinhardt & Eckehard Pistrick: Polifonija: pozabljeni glasovi Albanije / Polyphonia: Albania’s forgotten voices

21.00 FESTIVAL “NOČI V STARI LJUBLJANI” / FESTIVAL “NIGHTS IN THE OLD LJUBLJANA TOWN”

 

Sobota / Saturday, 27. 8. 2016

PREŠERNOVA DVORANA SAZU, NOVI TRG 4

DELAVNICA

9:00 Renato Morelli: Snemanje kompleksne polifonije / Filming Complex Polyphony

11:00 Odmor / Tea and Coffee Break

TEORIJE IN METODE V AVDIOVIZUALNI ETNOMUZIKOLOGIJI /

THEORIES AND METHODS IN AUDIOVISUAL ETHNOMUSICOLOGY

(PREDSEDUJOČI / CHAIR: YU HUI)

11:30 Marita Fornaro Bordolli & Antonio Diaz: Registriranje humorja: teoretične in metodološke refleksije filmskega snemanja murg pri urugvajskem karnevalu / Registering Humour: Theoretical and Methodological Reflections on the Filming of Uruguayan Carnival’s Murgas

12:00 Barley Norton: Filmsko snemanje glasbene dediščine / Filming Music Heritage

13:00 Kosilo / Lunch

NOVE RAZISKAVE / NEW RESEARCH (PREDSEDUJOČI / CHAIR: LEONARDO D’AMICO)

14:30 Matías Isolabella & Raquel Jimenez: Snemanje taʿrīj: obrt, obred in spol v Maroku / Filming Taʿrīja-s: Manufacture, Ritual and Gender in Morocco

15:00 Jennie Gubner: Več kot ribiške mreže in fedore: senzorično snemanje filmov in podajanje moči lokalnim družbenim estetikam v prostorih izvajanja tanga v Buenos Airesu / More Than Fishnets and Fedoras: Sensory Filmmaking and the Empowerment of Local Social Aesthetics in the Tango Scenes of Buenos Aires

15:30 Paolo Vinati: Zvoki otokov: glasba za meh na Cresu in Lošinju / Sounds from the Islands: The Music of Meh in Cres and Lošinj

FILM

16:00 Paolo Vinati: Zvoki otokov / Suoni dalle isole (Sounds from the islands)

17:00 Odmor / Tea and Coffee Break

16:30 Občni zbor študijske skupine ICTM za avdiovizualno etnomuzikologijo / Meeting of the Study Group on Audiovisual Ethnomusicology

FILM

18:00 Razia Sultanova: Glasba Uzbekov v severnem Afganistanu / Music of the Uzbeks of Northern Afghanistan

19:00 Terada Yoshitaka: Samir Kurtov: godec na zurno iz Bolgarije / Samir Kurtov: A Zurna Player from Bulgaria

21.00 FESTIVAL “NOČI V STARI LJUBLJANI” / FESTIVAL “NIGHTS IN THE OLD LJUBLJANA TOWN”


logo za simpozij vsi