NAŠ ETNOMUZIKOLOG DR. MARKO TERSEGLAV

17. novembra 2013

in Splošna obvestila

četrtek, 28. november 2013, 18.00
Ljubljana, Metelkova ulica 2, Slovenski etnografski muzej

To jesen  v goste vabimo dr. Marka Terseglava.

Etnologa in literarnega zgodovinarja s slovensko etnomuzikologijo tesno povezuje  njegovo več desetletno terensko in raziskovalno delo  na Glasbenonarodopisnem inštitutu Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.  Posebnost njegovega raziskovanja je tekstologija, njegova  pozornost  pa  med drugim velja zlasti zgodovini folkloristične misli, povezavi med ljudskim in umetnim pesništvom ter medetničnim  odnosom.

Dr. Marka Terseglava  kot izrednega profesorja  folkloristike  poznajo študenti na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Svoje misli in znanstvena dognanja posreduje poslušalcem na predavanjih doma in na tujem ter v  več kot dve sto petdesetih bibliografskih enotah. Med njimi so  samostojne monografije,  strokovne knjige in  znanstveni članki.  Skupaj s sodelavci Glasbenonarodopisnega inštituta soustvarja obsežno zbirko Slovenske ljudske pesmi – do zdaj je izšlo  5 knjig in zgoščenk – ter serijo zgoščenk Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta. Dr. Marko Terseglav se je med drugim še posebej poglobil v vprašanja o  ljudski pesmi v času Franceta Prešerna. Posvetil  se je tudi posebni zvrsti slovenske ljudske pesmi in nam ob tem ponudil prvo zbirko slovenskih ljudskih erotičnih pesmi. Zanimalo ga je tudi uskoško ljudsko izročilo v Beli krajini. V zadnjem času  pa so gotovo med najzanimivejšimi  njegova razmišljanja o naši duhovni kulturi, njenih posebnostih in našem današnjem odnosu do ljudskega izročila. Če in kako se lahko kot posamezniki in kot narod danes še poistovetimo z njim?  Se v njem prepoznamo ter se v procesu globalizacije naslonimo nanj?

Dr. Marko Terseglav je član izvršnega odbora za folkloristiko pri Mednarodnem slavističnem kongresu in član mednarodne organizacije za ljudsko kulturo IOF (International organisation of Folklore), sodeluje pa tudi v uredniških odborih Glasnika Slovenskega etnološkega društva in revije Narodna umjetnost v Zagrebu. Nekaj časa je urejal  revijo Traditiones.

V letu  2010 je prejel Murkovo nagrado za življenjsko delo.

Z gostom, dr. Markom Terseglavom, se bo pogovarjala Jasna Vidakovič.